Serviciile noastre

Serviciile noastre

1. Studii de Fezabiliate (SF);

2. Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.I.);

3. Documnetatie Tehnica pentru Certificat de Urbanism (D.T.C.U.);

4. Documentatie Tehnica pentru Autorizatia de Construire (D.T.A.C.);

5. Documentatie Tehnica pentru Autorizatia de Demolare (D.T.A.D.);

6. Documentatie pentru obtinere avize conform Certificatului de Urbanism;

7. Servicii de obtinere avizelor de la institutiile de avizare (depundere si ridicare);

8. Proiect Tehnic si Detalii De Executie (P.T., D.D.E.);

9. Caiete de Sarcini (C.S.);

10. Expertiza tehnica;

11. Studii Topografice;

12. Studii Geotehnice;

13. Certificate energetice;

14. Documentatie Tehnica de Organizare a Executiei lucrarilor (D.T.O.E.);

15. Asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor de constructii;

16. Devize;

17. Solutii tehnice pentru constructii noi si pentru cele existente.

Categorii de lucrari:

1. Constructii Civile:

 • Case;
 • Pensiuni;
 • Hoteluri;
 • Locuite coletive (cartiere rezidentiale);
 • Mansardari.

2. Constructii agricole si industriale:

 • Hale;
 • Depozite de cereale;
 • Imprejmuiri;
 • Platforme betonate.

3. Constructii infrastructura rutiera:

 • Drumuri;
 • Podete;
 • Parcaje si marcaje auto.

4. Constructii hidrotehnice:

 • Alimentari cu apa potabila;
 • Canale colectoare apa menajera;
 • Canale colectare apa pluviala.